Lovera, Amanda, César Bonilla, and Jack Hidalgo. 2006. “fecto eutralizador el xtracto cuoso e racontium oretense (jergón acha) obre a ctividad etal el eneno e othrops trox”. evista eruana e edicina xperimental alud ública 23 (3). https://doi.org/10.17843/rpmesp.2006.233.1046.