Toro-Polo, L. M., Pereyra-Elías, R., Nizama-Vía, A., Ng-Sueng, L. F., Vélez-Segovia, E., Galán-Rodas, E. and Mayta-Tristán, P. (2014) “Publication of summaries presented at the scientific congresses of medical students, Peru 2002-2009: characteristics and related factors”, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 29(4). doi: 10.17843/rpmesp.2012.294.389.