[1]
R. P. M. E. S. P. INS, “Fe de erratas”, Rev Peru Med Exp Salud Publica, vol. 33, no. 2, p. 385, Jun. 2016.