Gonzales-Rodríguez, A. O., J. I. Castillo Horna, and E. Gonzales Escalante. “dentification of ultidrug-esistant nterobacteriaceae in ecal amples from nfants esiding in alara, iura, eru”. evista eruana e edicina xperimental alud ública, vol. 39, no. 4, Dec. 2022, pp. 456-62, doi:10.17843/rpmesp.2022.394.11870.