Roque-Henriquez, J. C., J. C. Bazo-Alvarez, A. Muñoz del Carpio Toia, and W. Mormontoy-Laurel. “Adaptación validación l español el nstitutional eview oard esearcher ssessment ool (IRB-AT)”. evista eruana e edicina xperimental alud ública, vol. 35, no. 3, Sept. 2018, pp. 456-64, doi:10.17843/rpmesp.2018.353.3397.