Mosquito, Susan, et al. “Molecular Mechanisms of Antibiotic Resistance in Escherichia Coli - Associated Diarrhea”. Revista Peruana De Medicina Experimental Y Salud Pública, vol. 28, no. 4, Jan. 2014, https://doi.org/10.17843/rpmesp.2011.284.430.